MESSAGE FROM OUR PRINCIPAL

Your child’s last primary school year is running towards the finishing line and the decision regarding a good high school is on the cards. This is a matter that should not be taken lightly; we want to introduce Parow High School to you.

Parow High School has been successful in many areas as learners are given opportunities to excel in a safe environment. Our facilities are excellent and the importance of neatness and a clean environment is high on our list of priorities.

The Character-for-life-program, which is currently incorporated into our school program, teaches important life skills. Our aim is to produce well-balanced and worthy citizens of our country.

Academic excellence is, however, the number one priority. This is reflected in the 2018 matric results:
– 96,1 % overall pass rate
– 101 A-symbols achieved in various subjects
– 63,1 % matriculation exemption

Parow High School has been honoured by the Premier, Mrs Helen Zille, in 2012 for being one of the Top Ten schools in the Western Cape.

Our Dux-learner, Zaylon Solomon, obtained an average of 88,7% in the past NSC-examination. He had 7 subject distinctions.

Most classrooms are furnished with the latest technology and computer programs. Grade 8s and 9s follow a basic Computer Literacy program while the CAMI program for Mathematics forms part of the curriculum for the junior grades.

We take pride in our well-qualified and able teachers. Classes are limited to 35 learners.

Sport forms part of our program. Parow High School was the winner of the Spirit Cup at the COED for 5 years in a row and achieved second position in the Athletics for the eighth year running.

Parow High School has many representatives in various WP sport codes and one of our athletes, Luke Davids, is the champion 100m athlete for the 2018 Youth Olympics, held in Argentinia.

Culturally, we have a Poetry Society, Heritage Society and the latest additions – the Drama Society as well as an Orators Competition. Learners will have the opportunity to show their creative arts talents. Ex-pupils from Parow High School who are viewed as South African celebrities, are:

Elana Afrika-Bredenkamp : Matriculated in 1997. Well known TV and Radio personality
Kim Syster : Matriculated in 2005. Actress in “Spoorloos” and currently in “Binnelanders” as Dr Jax Davids.
Marvin Borcherds : Matriculated in 2004. Actor, Journalist and writer
Alzavia Abrahams : Matriculated in 2015. Mr Parow in 2015. Actor in “Eerste Pouse” and “Arendsvlei”.
Lincoln Lewis : Matriculated in 2015. Top 10 finalist for Idols 2018.
Our school fees are affordable as we strive to make it possible for parents to fulfil the dreams of their children.

Please make Parow High School instrumental in the future of your child. You are therefore invited to enrol your child at our school for 2020.

Attached to this letter is an application form for enrolment at Parow High School. Application forms will also be available at the General Office at Parow High School from 15 February 2019.

Please take note that the closing date for all applications is 15 March 2019.

We look forward to welcoming you into the Parow High School family.

Regards

BH LANGENHOVEN
PRINCIPAL

BOODSKAP VAN ONS SKOOLHOOF

Die laaste laerskooljaar vir u kind het aangebreek en dit is tyd om te besluit by watter hoërskool u vir 2020 gaan aansoek doen. Ons besef dat dit nie ‘n ligtelike besluit is nie en dat u as ouer ernstig is oor u kind se toekoms. Daarom wil ons van die geleentheid gebruik maak om Hoërskool Parow aan u bekend te stel.

Hoërskool Parow is ‘n skool wat op vele terreine sukses behaal. Hier kry leerders die geleentheid om hulle potensiaal te bereik.

Leerders kry hier die geleentheid om in ‘n veilige omgewing te leer. Die skool beskik oor skoon en netjiese fasiliteite wat tot voordeel van die leerders aangewend word. Die belangrikheid van netheid en goeie dissipline word op ‘n gereelde basis by die leerders ingeskerp.

Dit is vir ons belangrik om gebalanseerde volwasse landsburgers aan die einde van hulle matriekjaar uit te stuur en daarom word die geestelike ontwikkeling van die leerders ook aangespreek. Huidiglik volg ons die Character for Life-program met die leerders om op hierdie manier toe te sien dat belangrike lewenswaardes aan die kinders oorgedra word.

Akademiese prestasie is baie belangrik vir die skool. Die slaagsyfer vir ons matrieks aan die einde van 2018 was 96,1 %. 101 A-simbole is in vakke behaal en 63,1 % van die leerders het met matrikulasievrystelling geslaag. Hoërskool Parow is deur die Premier, Me. Helen Zille, in 2012 vereer as een van die Top Tien Wes-Kaap skole wat oor drie jaar die meeste vordering getoon het. Ons Dux-leerder, Zaylon Solomon, het ‘n gemiddeld van 88,7% in die NSS –eksamen behaal en spog ook met 7 vakke onderskeidings.

Ons poog elke jaar om meer en meer van die klasse toe te rus met die nuutste tegnologie en rekenaarprogramme. ‘n Basiese rekenaarvaardigheidsprogram word vir gr. 8- en gr. 9- leerders aangebied as deel van die kurrikulum. Die skool bied ook die CAMI-program vir wiskunde aan as deel van die kurrikulum vir gr.8- en gr. 9–leerders.

Hoërskool Parow kan ook roem op gekwalifiseerde en bevoegde opvoeders. Klas-groottes word beperk tot ‘n maksimum van 35 leerders per klas.

Op sportgebied presteer die skool ook goed. Tydens die jaarlikse Ko-ed byeenkoms was ons vir 5 jaar agtereenvolgend die wenners van die Gesindheidsbeker, asook die tweede plek in die atletiek behaal. Ons verteenwoordig die WP in verskeie sportsoorte en een van ons atlete, Luke Davids, is die kampioen 100m-atleet van die 2018 Wêreld Jeug Olimpiese Spele wat in Argentinië gehou is.

Op kultuurgebied maak ons ook ruim voorsiening vir die leerders se behoefte – ‘n nuwe vereniging wat in 2019 die lig sal sien, is die Drama Vereniging waar ons leerders die geleentheid gaan kry om hulle skeppende kunsttalente te wys. Oud-leerders wat u al op televisie gesien het, is:

Elana Afrika-Bredenkamp : Gematrikuleer in 1997 en is ‘n welbekende Televisie- en Radio-persoonlikheid
Kim Syster : Matrikuleer in 2005. Bekende aktrise en televisiepersoonlikheid. Tans in die rol van Dr. Jax Davids in Binnelanders.
Marvin Borcherds : Matrikuleer in 2004. Akteur, joernalis en skrywer
Alzavia Abrahams : Matrikuleer in 2015. Was ook Mnr. Parow in 2015 en is te sien as akteur in Eerste Pouse en Arendsvlei.
Lincoln Lewis : Matrikuleer in 2015. Top 10-finalis vir Idols 2018.
Al hierdie voordele word gebied teen ‘n heel bekostigbare skoolfonds. Ons streef daarna om dit vir ons ouers finansieel bekostigbaar te maak om hulle kinders se drome haalbaar te maak.

Dit sal vir Hoërskool Parow ‘n groot eer en voorreg wees om ‘n aandeel in die vorming van u kind se toekoms te kan hê. Daarom nooi ons u uit om u kind by ons in te skryf vir 2020.

Hoërskool Parow is deur die department as ‘n loodsskool vir aansoek om toelating vir 2020 aangewys en alle aansoeke vir Hoërskool Parow moet AANLYN EN IN HARDE KOPIE gedoen word. U kan ingaan op https://admissions.westerncape.gov.za en die instruksies volg.

Aangeheg by hierdie skrywe is ‘n aansoekvorm vir toelating tot Hoërskool Parow. Aansoek-vorms is ook beskikbaar by die Algemene Kantoor van Hoërskool Parow vanaf 15 Februarie 2019.

Neem asseblief kennis dat die sluitingsdatum vir aansoeke 15 Maart 2019 is.

Die uwe

BH LANGENHOVEN
PRINSIPAAL